KnaufKnauf

Naprej

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V Knauf Ljubljana d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Knauf Ljubljana d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

 

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska cesta 115 A, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI56857276, matična številka: 5621372000 (v nadaljevanju Knauf Ljubljana).

 

Knauf Ljubljana pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih posamezniki posredujejo neposredno, pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih, s prijavo na seminarje in na prejemanje novic.  

 

Knauf Ljubljana osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Knauf Ljubljana se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

 

Knauf Ljubljana zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu [email protected].  

 

Nameni obdelave osebnih podatkov  

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Knauf Ljubljana zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, kadar se prijavite na naš seminar, nam pošljete vprašanje preko spleta ali na naš naslov. Takrat obdelujemo vaše identifikacijske in osebne kontaktne podatke za namene izvajanja naših storitev.

 

Kadar za to obstoji pristen in utemeljen razlog, Knauf Ljubljana osebne podatke obdeluje tudi na podlagi svojih zakonitih interesov, s katerimi izkazujemo svojo odgovornost do svojih strank in ohranjamo visoko kakovostno ponudbo storitev na trgu, ki izpolnjuje pričakovanja, pri čemer vedno skrbno tehtamo med našimi interesi in pravicami posameznikov do zasebnosti. Podatke na podlagi zakonitih interesov obdelujemo v naslednjih primerih:

-          izvajanje videonadzora zaradi zagotavljanja varstva premoženja in zaposlenih

-          komuniciranje s pravnimi osebami

-          razvoj storitev in ugotavljanje zadovoljstva strank (anketiranje)

-          raziskava trga, izdelava poslovnih analiz in analiz z namenom sprejemanja poslovnih odločitev

-          izvedba notranje revizije in pregleda poslovanja s strani matičnih družb.

 

Na podlagi privolitve obdelujemo izključno fotografije z naših dogodkov, ki jih uporabljamo za promocijo družbe.  

 

Preklic privolitve posameznika

Privolitev, ki je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik prekliče svojo privolitev, Knauf Ljubljana njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljal.

 

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje na [email protected] ali v pisni obliki na sedež podjetja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni obdelovalci Knauf Ljubljana, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri [email protected].

 

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

 

Knauf Ljubljana osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

 

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

Pravice strank  

Knauf Ljubljana zagotavlja posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

-          pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;

-          pravice do popravka, da Knauf Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;

-          pravice do izbrisa, da Knauf Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.

-          pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Knauf Ljubljana omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Knauf Ljubljana osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Knauf Ljubljana mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

 

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisna zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

 

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Knauf Ljubljana je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

 

Knauf Ljubljana mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Knauf Ljubljana (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Knauf Ljubljana vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Knauf Ljubljana je dolžan o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. 

 

Zoper molk upravljavca (če torej Knauf Ljubljana posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

 

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

 

Uporaba spletne strani

Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki.

 

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhni paketki podatkov, ki se shranijo na vaš računalnik ko obiščete spletno stran. Ob naslednjem obisku se vsebina piškotka pošlje nazaj na strežnik. Z njihovo pomočjo vas naš strežnik "prepozna" ob naslednjem obisku. Prav tako pa z njihovo pomočjo strežnik "ločuje" med trenutnimi obiskovalci. Piškotke (ali podobne brskalne podatke, npr. Flash cookies) uporabljamo tudi za identifikacijo vsebin na strani.

 

Kakšno nalogo imajo piškotki?

Piškotki so odgovorni za marsikaj, omogočajo na primer učinkovito krmarjenje po straneh, saj shranjujejo vaše izbire in na splošno izboljšujejo vaš obisk spletnega mesta. Če naše spletno mesto ne bi uporabljalo piškotkov, bi ob vsakem premiku na novo spletno stran veljali za novega obiskovalca; po vnosu podatkov za prijavo in premiku vas tako naslednja stran ne bi prepoznala, zato bi se morali znova prijaviti.

 

Ali so piškotki varni?

Da, piškotki so popolnoma varni. Piškotki ne škodujejo vašemu računalniku in sami po sebi ne vsebujejo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče identificirati. Piškotki tudi ne vsebujejo osebnih podatkov, na primer e-poštni naslov ali plačilne podrobnosti.

 

Ali lahko piškotke izklopim?

Piškotke uporabljamo, da bi olajšali uporabo svojega spletnega mesta in vam lahko ponujali najboljše mogoče storitve. Piškotki so za delovanje našega spletnega mesta nepogrešljivi, zato vam priporočamo, da jih omogočite in tako zagotovite učinkovito uporabo spletnega mesta. Če piškotke onemogočite, nekateri deli spletnega mesta ne bodo delovali. Če pa kljub temu želite onemogočiti ali blokirati piškotke s tega spletnega mesta, lahko to storite z nastavitvami v brskalniku.

 

Upravljanje nastavitev piškotkov v brskalniku:
Večina internetnih brskalnikov piškotke sprejme samodejno, vendar lahko nastavitve brskalnika spremenite tako, da bodo piškotki izbrisani, ali pa preprečite samodejno sprejemanje. Če nočete, da v vaš računalnik shranjujemo piškotke, spremenite nastavitve glede na spodnja navodila za ustrezen brskalnik.

Za brskalnika Microsoft Internet Explorer 8.0 in 9.0
Odprite meni "Orodja" (ali ikono zobnika v brskalniku Internet Explorer 9.0) in izberite možnost "Internetne možnosti". Kliknite zavihek "Zasebnost". Premaknite drsnik, da izberete prednostne nastavitve. Za natančnejšo nastavitev piškotkov kliknite "Napredno", potrdite gumb "Preglasi samodejno obravnavo piškotkov" in prilagodite nastavitve svojim potrebam.

Za brskalnik Microsoft Internet Explorer 7.0
Izberite meni "Orodja" in nato "Internetne možnosti". Kliknite zavihek "Zasebnost". Premaknite drsnik, da izberete prednostne nastavitve. Privzeta nastavitev je "srednje" in v meniju lahko izberete nivo "filtriranj" na osnovi (a) vira piškotka in (b) pravilnika o varovanju zasebnosti vira. Za natančnejšo nastavitev piškotkov kliknite "Napredno".

Za brskalnik Mozilla Firefox 13.0.1
Izberite meni "Orodja" in nato "Možnosti". Kliknite ikono "Zasebnost". V razdelku "Zgodovina" izberite možnost "Uporablja posebne nastavitve za zgodovino" in nato izberite nastavitve za piškotke.

Google Chrome 21
Kliknite ikono izvijača na orodni vrstici brskalnika. Izberite "Nastavitve". Kliknite "Pokaži dodatne nastavitve" na spodnjem delu strani. V razdelku "Zasebnost" kliknite gumb "Nastavitve vsebine ...". V razdelku Piškotki izberite želene nastavitve.

Safari 5.1 (OS X Lion)
Izberite možnost "Safari" in nato "Nastavitve". Kliknite menijsko možnost "Zasebnost" in izberite želene nastavitve.

Safari 5.1 (Windows)
V orodni vrstici brskalnika izberite ikono zobnika in nato "Nastavitve". Kliknite menijsko možnost "Zasebnost" in izberite želene nastavitve.

 

Katere piškotke uporablja stran www.knauf.si?

Ime piškotka Opis Trajanje Izvor
UREDISTRANISESS Funkcionalni piškotek potreben za delovanje spletnega mesta. Do zaprtja brskalnika. www.knuaf.si
_gat Analitični piškotek. Piškotek se uporablja za omejevanje pogostosti zadetkov. 1 minuto Google Analytics
_ga Analitični piškotek. To naključno ustvarjeno unikatno število se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta. 2 leti Google Analytics
_gid Analitični piškotek. Potreben za razlikovanje med uporabniki in sejami. 24 ur Google Analytics
loc Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 leto AddThis
ouid Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 leto AddThis
uid Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 leto AddThis
uvc Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 leto AddThis
vc Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 leto AddThis
__atuvc Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 leto AddThis
__atuvs Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 dan AddThis
di2 Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji. 1 leto AddThis
__cfduid Funkcijski piškotek storitve Cloudflare, ki pripomore k hitrejšemu in varnejšemu nalaganju spletnih vsebin. Podatki zbrani prek piškotka se ne uporabljajo za nadaljnjo obdelavo. 1 leto Cloudflare
CookieInfoScript Funkcijski piškotek storitve CookieInfoScript, ki pripomore k prikazu obvestila o uporabi piškotkov na spletni strani www.knauf.si. neomoejeno cookieinfoscript.com

Drugo

Knauf Ljubljana si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu [email protected].

 

Ljubljana, julij 2018