KnaufKnauf

Akustična optimizacija prostorov

Sta izvor zvoka in poslušalec v istem prostoru?

Če ne, dosežemo zvočno zaščito predvsem z zvočno izolacijo, sicer pa z absorpcijo zvoka. Suhomontažne akustične konstrukcije in stropni sistemi Knauf znatno pripomorejo k dobri prostorski akustiki.

Naprej

AKUSTICNE KOMPETENCE

Štirje faktorji vplivajo na akustiko v prostoru:

Absorpcija zvoka

V Knaufovih akustičnih sistemih so združene tri oblike zvočnega absorberja. V nizkofrekvenčnem območju perforirana mavčna plošča skozi fine vibracije učinkuje kot membranski absorber. V luknjicah nastale resonance zvoka učinkujejo kot absorber za srednji frekvenčni spekter. Pri prehodu zvoka skozi luknjice oz. reže pa dosežemo absorpcijo zvoka visokih frekvenc z akustično tkanino, prilepljeno na hrbtno stran akustičnih mavčnih plošč. Skupne absorpcijske lastnosti plošč Knauf Cleaneo Akustik zagotavljajo skoraj linearno krivuljo absorpcije zvoka skozi cel frekvenčni spekter.

Z luknjičastimi zvočnimi absorberji iz mavca lahko zadostimo estetskim in akustičnim zahtevam pri gradnji sodobne arhitekture.

Stopnja absorpcije a

S faktorjem  a opredelimo razmerje absorbirane zvočne energije proti celotni zvočni energiji, ki doseže gradbeni element. Pri polnem zvočnem odboju znaša vrednost a = 0, pri popolni absorpciji pa a = 1.

Odmevni čas

Zvočna absorpcija v prostoru je opredeljena z odmevnim časom. Ta nam poda časovni okvir, v katerem se zvočni nivo po prenehanju zvočnega vira zmanjša za 60 dB.

 

Razpršitev zvoka

Poleg absorpcije zvoka se zvok skozi luknjice v perforirani akustični mavčni plošči tudi razprši.

Zvočni valovi, ki zadenejo rob luknjic, se lomijo in razpršijo v različnih smereh. Večina zvočne energije se absorbira, nekaj pa se je vrne v prostor. Rezultat: akustično ugodje.

Perforirana mavcna plošča glede na konstrukcijske možnosti zvok ne samo razpršuje, ampak tudi bolje absorbira. Če zvočno valovanje razporedimo čez večjo površino absorberjev, bo skozi nihanje zračnega tlaka v luknjicah efekt absorbcije bolj intenziven.

 

Zvočni odboj

Zaradi trdne strukture mavčnih plošč se bo del zvočne energije vrnil v prostor. Predvsem področje okrog luknjic prispeva k temu pojavu. Neperforirane mavčne plošče bolj intenzivno odbijajo zvok od svoje površine, imajo pa učinek membranskih absorberjev.

 

Zvočna izolacija

Zaradi visoke gostote lahko mavčna plošča učinkovito duši prehod zvoka med prostori. Predvsem nižji spekter frekvenc se zaradi učinka vibracij v strukturi materiala učinkovito pretvori iz zvočne energije v kinetično in posledično v toplotno energijo.

Če mavčnim ploščam na hrbtni strani dodamo mineralno volno (tudi s folijo), bodo učinkovito zadušeni tudi zvoki srednjih in visokih frekvenc.

Zvočno izolacijo za prostore s spuščenimi stropi določamo po standardu EN 20140-9. Pri izračunih zvočne izolacije objekta pred hrupom je merodajna tehnična smernica TSG-1-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah.

Kaj vpliva na akustiko prostora?

Stropna konstrukcija

Absorpcijski materiali v kombinaciji s sistemsko konstrukcijo, na katero so montirani, tvorijo akustično konstrukcijo, ki absorbira zvok. Absorbirana količina zvoka je odvisna od dveh faktorjev: odmika od nosilne stropne plošče in prisotnosti izolacije v votlem prostoru spuščenega stropa.

 

Oblika prostora

Oblika prostora določa gibanje zvočnega valovanja v prostoru. Namestitev absorpcijskih materialov v prostoru se določeni – projektira - glede na razširjanje zvoka v tem specifičnem prostoru tako, da bo izkoristek absorpcijskih materialov najboljši.

 

Pohištvo

Tudi pohištvo samo absorbira zvok. Pri določitvi količine akustičnih absorpcijskih elementov moramo paziti, da absorpcija ne bo ne premajhna ne previsoka. Da se izognemo akustičnemu neugodju, upoštevamo tudi vpliv pohištva na akustiko prostora.

 

Namen uporabe prostora

Namen uporabe prostora je bistven za akustično okolje, ki ga moramo doseči. V prostorih za govorno komunikacijo, npr. šolskih učilnicah, predavalnicah ipd. je pomembno zagotoviti razpršitev zvoka, nasprotno pa v prostorih, kjer je potrebna zbranost za koncentrirano delo, želimo visoko stopnjo absorpcije zvoka.

Akustična ureditev po tipologiji prostora

Učilnica, predavalnica

Razmislek o prostorski akustiki

Vsaka izgovorjena beseda med poukom mora biti jasno razumljiva. Moteči hrup mora biti zadušen, da govorne informacije ne bodo preglašene ali spremenjene. Dobri pogoji za učitelja so odvisni od razpoložljivosti prostorske akustike: pri premočni absorpciji zvoka se lahko izgubi retorični učinek izgovorjenih besed, pri nezadostni absorpciji pa se zmanjšuje razumljivost govora.

Akustični pogoji in ukrepi

Pravokotni prostor, 50 – 70 m2

Višina stropa največ 3 m

Razmerje stranic prostora naj se ne približa ali prekorači razmerja 1:2.

Strop: akustični materiali z lastnostmi absorpcije in razpršitve zvoka, z minimalnim odbojem zvoka

Stene: uporabijo se absorpcijski materiali s karakteristiko razpršitve zvoka.

 

Športne hale

Razmislek o prostorski akustiki

Športne hale morajo dobesedno vreti od življenja in energije. Akustični ukrepi sledijo tem izhodiščem: odmevni čas v športni hali mora biti zelo dolg, da ustvari pravo športno atmosfero. V tovrstnih prostorih prostorih so govorne informacije redke in kratke. Živahna atmosfera ima prednost pred razumljivostjo govora.

Akustični pogoji in ukrepi

Dodatno k stropnim akusticnim oblogam dodamo še stenske akustične površine. Zvočna valovanja namreč v veliki meri ne dosežejo zgolj stropnih površin. Skozi absorpcijske površine sten želimo doseči razpršitev zvoka, kar sicer predstavlja ukrep za preprečevanje odmeva v velikih športnih objektih.

 

Vrtci

Razmislek o prostorski akustiki

Prioriteto pri akustični opremi vrtcev predstavlja čimboljša zadušitev zvoka, kajti zvočne komunikacijske poti so praviloma kratke. Priporoča se tudi delitev prostora na manjše enote in razdelitev otrok v manjše skupine. Efekt zvočne absorpcije bo tako občutno izboljšan.

Akustični pogoji in ukrepi

Prostorski volumen naj bo čimbolj omejen, višina stropov naj ne presega 3 m. Zvočnoabsorpcijske materiale apliciramo na strope in v veliki meri tudi na stene. Posebne zahteve tako nastopijo pri mehanskih zahtevah za absorpcijske materiale sten. Mavčne plošče kot luknjicasti resonatorji so še posebej primerni za opremo prostorov v vrtcih.

 

Poslovne zgradbe, velike pisarne

Razmislek o prostorski akustiki

Velike pisarne so pomembne, kadar delo zahteva vizualni in verbalni kontakt med zaposlenimi. Najnujnejši akustični ukrep je akustična ločitev posameznih predelov prostora, oprema v njem pa predstavlja izjemno pomemben faktor pri absorpciji zvoka.

Akustični pogoji in ukrepi

Izogibati se moramo elementom s trdimi, zvočnoodbojnimi površinami oz. prostor opremimo z zvočnoabsorpcijskimi materiali. Velike okenske površine so akustično problematične. Nasprotistoječe stene opremimo z materiali, ki zvok absorbirajo in razpršijo. Dodatno posamezna področja ločimo med seboj z ločilnimi elementi.

 

Predavalnice

Razmislek o prostorski akustiki

Razumljivost govora in retorike predstavlja prioriteto pri konceptu predavalnic. Idealni akustični pogoji so podani tako, da zvok v prostoru izzveni s čimmanjšim odmevom. Dobra zvočna razpršitev je nujna, da poslušalci dobro razumejo govor; predvsem soglasniki morajo biti popolnoma jasno razumljivi.

Akustični pogoji in ukrepi

Predavalnice opremimo z zvočnoodbojnimi elementi oz. površinami nad predavateljem. Z njimi zvok usmerimo proti poslušalcem. Zadnjo steno predavalnice opremimo z zvočnoabsorpcijskimi materiali. Površino stropa oblikujemo tako, da je razdeljena v več manjših površin, npr. z valovito ali lomljeno strukturo, ki preprečuje odmev zvoka nazaj  do predavatelja.

 

Sobe v bolnicah

Razmislek o prostorski akustiki

Ves hrup in vsi zvoki, ki so povod za nemir, morajo biti dobro zadušeni. To pa v bolnišničnih sobah ni enostavno, saj preko celega dne nastajajo raznovrstni zvoki, ki motijo mir in počitek. Glede akustike prostora je najbolje, da je zvok v prostoru čimbolj absorbiran.

Akustični pogoji in ukrepi

Z zvočnoabsorpcijskimi površinami opremimo strop bolniške sobe. Priporočljivo je atraktivno oblikovanje stropne površine, kajti pacienti večino časa prebijejo v postelji, obrnjeni proti stropni površini.

Dorasli najvišjim akustičnim zahtevam

Stropi Knauf Cleaneo Akustik so kvalitetni designerski stropi iz mavca s homogeno razporejenimi luknjicami brez vidnih fug. Njihov učinek je večplasten: zmogljive akustične lastnosti povezujejo z zahtevnim oblikovanjem in še eno prav posebno lastnostjo – prečiščevanjem zraka v prostoru. Zaradi vsebnosti kristalne zgradbe zeolitov prispevajo k izboljšanju bivalnega ugodja v notranjih prostorih.

Knauf Cleaneo akustični stropi so na notranji, nevidni strani standardno opremljene s tkanino, ki služi kot zaščita pred polzenjem vlaken izolacijskega sloja, predvsem pa kot akustična tkanina, ki izboljša absorpcijske lastnosti same plošče. Tipični primeri področja uporabe so šole, biroji, vrtci, predavalnice, avle, bolnice in zdravstveni domovi, enak učinek pa imajo tudi v zasebnih bivalnih prostorih.

Veliko število lukenj v akustičnih ploščah Knauf Cleaneo se razlikuje po velikosti in obliki. Arhitektu omogoča kreativno oblikovanje stropnih površin, ki so harmonične ali namenoma kontrastne designu notranjega prostora.

Oblikovanje z režami in luknjicami

Akustične mavčne plošče z različnimi oblikami rež za izboljšanje prostorske akustike. Možna je tudi individualna izdelava v različnih rastrih.

 

Okrogla perforacija

Enakomerna okrogla perforacija 6/18 R

Perforirana mavčna plošča z 8,7 % deležem lukenj za izboljšanje prostorske akustike in arhitekturno zahtevno oblikovanje stropnih površin.

Enakomerna okrogla perforacija 8/18 R

Perforirana mavčna plošča s 15 % deležem lukenj za izboljšanje zvočne absorpcije.

Enakomerna okrogla perforacija 10/23 R

Perforirana mavčna plošča s 14,8 % deležem lukenj za izboljšanje prostorske akustike.

Enakomerna okrogla perforacija 12/25 R

Perforirana mavčna plošča z 18,1 % deležem lukenj za izboljšanje prostorske akustike.

Enakomerna okrogla perforacija 15/30 R

Perforirana mavčna plošča z 19,6 % deležem lukenj za izboljšanje absorpcije zvoka pri nizkih frekvencah.

Zamaknjena okrogla perforacija 8/12/50 R in 12/20/60 R

Akustična mavčna plošča z deležem perforacije 13,1 % oz. 19,6 % za izboljšanje prostorske akustike in oblikovanje individualnih stropnih oblog. Akustična tkanina na hrbtni strani plošč je lahko bela ali črna.

Kvadratna perforacija

Kvadratna perforacija 8/18 Q

Perforirana mavčna plošča z 19,8 % deležem luknjic za izboljšanje zvočne absorpcije oz. prostorske akustike.

Kvadratna perforacija 12/25 Q

Perforirana mavčna plošča s 23 % deležen luknjic za izboljšanje zvočne absorpcije oz. prostorske akustike.

Razpršena nepravilna perforacija

Nepravilna perforacija PLUS 8/15/20 R

Perforirana mavčna plošča z 9,9 % deležem perforirane površine za izboljšanje prostorske akustike in oblikovanje sodobne in »nostalgične« stropne arhitekture.

Nepravilna perforacija PLUS 12/20/35 R

Perforirana mavčna plošča z 9,8 % deležem perforirane površine za izboljšanje absorpcije zvoka.