KnaufKnauf

Naprej

upravljanje kakovosti

Naša tovarna v Avstriji že od svojega nastanka v začetku 70. let na vseh področjih delovanja prakticira aktivno upravljanje kakovosti. Zato je bila njegova formalna uvedba v skladu z ustreznimi standardi leta 1995 zelo enostaven korak.

Knaufova vodila in smernice poslovanja v bistvu predstavljajo politiko kakovosti. V središču dogajanja se nahaja pet najpomembnejših partnerjev: stranke, okolje, sodelavci, dobavitelji in podjetje samo. Naši cilji so: stopnjevanje zaupanja na trgu, zadovoljne stranke, varčno izkoriščanje naravnih virov, stalno izboljševanje kvalifikacijske strukture sodelavcev, optimizacija sodelovanja z dobavitelji in ustvarjanje dobička.

V zadnjem letu smo sistem upravljanja kakovosti osredotočili na procesna vprašanja in s tem na tačas aktualno revizijo standardov. Intenzivno vključevanje strokovnjakov v realizacijo sistema upravljanja kakovosti je že v kratkem času privedlo do poboljšane identifikacije z zadanimi nalogami. V prihodnosti pa lahko pričakujemo pozitivne rezultate zlasti z vidika nepretrganega procesa izboljšav.