KnaufKnauf

Mavec kot gradivo

Vsestranski material

Mavec predstavlja bistven del naravnega okolja. Kraška pokrajina nas prevzame s svojo vegetacijo in raznovrstnimi morfološkimi pojavnimi oblikami. Človek je »mavčno« življenjsko okolje vedno cenil in uporabljal sebi v prid. Mavčne kamnine štejemo k najpomembnejšim mineralnim gradbenim surovinam, saj imajo izjemen pomen predvsem pri izgradnji notranjih prostorov.

Naprej

Mavec – vsestranska surovina

Narava je iznajdljiva

Iznajdljivost narave je preprosto genialna. Mavec, 100 – 200 milijonov let stara kamnina je tako enostavno uporabna, da so z njim gradili že pred tisočletji. Arheologi so ugotovili, da so že pred 11.000 leti v starem Jerichu stene in tla zgradili iz mavca. V mojstrskih baročnih štukaturah je mavec dobil nov pomen. Danes z mavcem kreativno ustvarjamo prostore z udobnim bivalnim ugodjem.

Zagotovitev surovinske baze

Ni naključje, da bo v prihodnosti potreb po mavcu – »čudežnem materialu« - vse več. V prepletu modernih energetskih tehnologij in inteligentnih postopkov izdelave gradbenih materialov smo pri Knaufu poskrbeli, da bo mavec tudi v prihodnosti dostopen kot ekološko neoporečen gradbeni material.

Naravni mavec

Bela naravna kamnina je nastala v več zemeljskih geoloških obdobjih.

Mavec je nastal pred 100 – 200 milijoni let. Kemično je mavec definiran kot kalcijev fosfat s formulo CaSO4 x 2H2O.

Nastal je s sedimentacijo pri izhlapevanju vode iz plitvega morja vsepovsod po zemeljski obli. Sčasoma so mavčne sloje prekrile druge kamnine, ali pa je bil izpostavljen nadaljnjim geološkim procesom. Pri tem je izgubil kristalno vezano vodo – nastal je anhidrit (CaSO4). Ko anhidrit pride v stik z vodo, se počasi ponovno spremeni v mavec.

Za proizvodnjo naših izdelkov sta pomembni obe surovini. Pridobivamo ju tako v dnevnih kopih kot v rudnikih.

 

Industrijski mavec

Mavec iz razžvepljevalnih naprav kot surovina za industrijo

Termoelektrarne, ki za proizvodnjo električne energije uporabljajo fosilna goriva, morajo biti opremljene z razžvepljevalnimi napravami (REA – Rauchgasentschwefelungsanlage). Le s temi napravami lahko zagotavljajo čistost zraka.

Pri Knaufu bistveno prispevamo k nadaljnjemu razvoju razžvepljevalnih tehnik. Izpuste termoelektrarn očistimo z enostavnim mokrim čistilnim postopkom z naravnim apnom. Pri tem kot končni produkt nastaja moker fin mavec, ki se uporablja neposredno kot surovina v gospodarskem krogu gradbene industrije.

Tako tehnologije razžvepljevanja kot razvoj postopkov za uporabo industrijskega mavca v gradbeni industriji temeljijo na našem raziskovalnem in razvojnem delu, obsežnem znanju, skupaj s tesnim sodelovanjem z upravljalci elektrarn. Ti postopki se uporabljajo tako v zahodni kot vzhodni Evropi – dober primer evropskega sodelovanja in pomemben prispevek k ohranjanju narave in naravnih virov.

Industrijski mavec nastane po enakih zakonitostih kot naravni mavec. Le postopek nastajanja traja le nekaj ur. Narava za tak produkt potrebuje milijone let.