KnaufKnauf

Trajnostni razvoj

Odgovorno misliti in ravnati

Za Knauf kot družinsko podjetje je trajnostnost že tradicionalno zasidrana v vrednoste podjetja. Da nas te vrednote obvezujejo, pomeni, da prevzemamo odgovornost za stranke, sodelavce in zaščito okolja.

Naprej

Trajnostnost

Gradnja spreminja človekovo bivalno okolje. Aktivno oblikovanje prihodnosti predstavlja za Knauf kot vodilnega ponudnika gradbenih materialov bistven sestavni del strategije podjetja.

Trajnostnost za Knauf pomeni celosten razmislek o tehničnih lastnostih in zmogljivostih izdelkov in konstrukcijskih sistemov, ekonomske, ekološke in sociokulturne aspekte ter skrbno upravljanje z danimi naravnimi viri.

Knauf svojim partnerjem omogoča dostop do raznovrstnih informacij, ki pomagajo pri izbiri izdelkov in zasnovi konstrukcij za optimizacijo trajnostnosti stavb.

Več informacij o tej temi najdete na povezavi www.Knauf-Blue.de

 
Naprej

 

Pomen trajnostnosti

»Trajni razvoj je razvoj, ki potrebe sedanjosti zadovolji brez nevarnosti, da prihodnje generacije svojih lastnih potreb ne bi zmogle zadovoljiti.« Poročilo Brundtland (1987)

Družbeno odgovorno ravnanje

Naša generacija mora bodočim generacijam zapustiti nedotaknjen ekološki, socialni in ekonomski sistem. To je naša spodbuda, kajti trajnostno ravnanje danes pomeni v bodočnost usmerjeno gospodarjenje.

Ekonomija, ekologija in socialni aspekti si ne nasprotujejo. Trajnostni razvoj povezuje tri področja med seboj. Tristeberni model nazorno ponazarja celostno zasnovo. Gre za več kot samo čisto ekologijo, prej za konsekventen nadaljnji razvoj iz »zelene« v »modro gradnjo«.

Prednosti trajnostne gradnje

Kdo še ni bil vznemirjen ob novicah o naraščajoči brezposelnosti, podražitvah energije in izpustih CO2 v ozračje? Ste že slišali o CO2 certifikatih in obdavčenju izpustov? Industrija jih že plačuje, vsi ostali jih bomo kmalu čutili v obliki položnic.

Proti krizi se lahko borimo, kajti imamo rešitev proti njej. Za prihranek energije in zmanjšanje izpustov CO2 smo pri Knaufu razvili lahke gradbene konstrukcije, ki z bistveno manj materiala (15 % mase v primerjavi z običajnimi klasičnimi gradbenimi materiali) zagotavljajo pomembne ekološke prednosti. Z inovativnim načinom gradnje bistveno zmanjšamo količino izpustov CO2. Zaradi dobro izoliranih gradbenih volumnov (nizkoenergijski in pasivni objekti) se potreba po ogrevalni energiji zmanjša na minimum. Genialne konstrukcije po koncu njihove življenjske dobe recikliramo in ponovno uporabimo. Samo lahke, visokozmogljive gradbene konstrukcije zagotavljajo maksimalno ekološko in ekonomično gradnjo.                   

Skrajni čas je že, da obstoječe energetsko potratne objekte prenovimo na sodobne energetske standarde. Knauf predlaga izvedbo ustreznih sanirnih programov.

V osnovi lahko energetsko bilanco objekta izboljšamo z izoliranjem na zunanji in notranji strani. Hkrati lahko zamenjamo okna in izoliramo spodnji in zgornji rob objekta. Le tako lahko dosežemo pomembne prihranke. Amortizacijski čas pri takšni investiciji znaša 10 – 15 let.

Sanacijo ovoja zgradbe pa lahko izvedemo z novo, obešeno fasado iz lahkih cementnih plošč ali obešenih lesenih okvirjev. Takšne obešene fasade poleg izolacije in zaščite pred atmosferskimi vplivi zagotavljajo tudi kontrolirano prezračevanje zgradbe. Sanacije v notranjosti objektov so tako le še pogojno nujne.

Za izoliranje zgradb od znotraj obstajajo lahki suhomontažni gradbeni sistemi – stenske obloge in suhi omet so splošno poznane – vendar lahko tudi problematični. Pazljivi moramo biti pri vgradnji parne zapore. Veliko proizvajalcev na trgu ponuja izolacijske omete oz. difuzno odprte ometne sisteme, pri katerih vgradnja parne zapore ni potrebna.

Z ustreznimi ukrepi se energijski kazalci objekta zmanjšajo za 90 % na desetino prvotnih.

Gradbena biologija je samoumevna

Sodobni porabnik danes poleg visoke kvalitete izdelkov pričakuje tudi dokazila o njihovi zdravstveni neoporečnosti.

Za praktično vse skupine produktov obstajajo kriteriji, s katerimi ocenjujemo in merimo primernost uporabe gradbenih materialov v vsakadanjem življenju. Pred leti je bilo zdravstvenemu aspektu posvečeno premalo pozornosti, bolj so bili v ospredju tehnični kriteriji gradbenih materialov.

Knauf preskuša svoje produkte v IBR - Inštitutu za gradbeno biologijo v Rosenheimu (Nemčija) in v IBO - avstrijskem Inštitutu za gradbeno biologijo in ekologijo. Čeprav je zdravstvena neoporečnost naših materialov samoumevna, so kljub temu naši produkti podvrženi stalnim raziskavam. Pri preskušanju se poleg zdravstvenih in bioloških učinkov na človeka preskuša tudi skladnost izdelkov pri obdelavi in uporabi.

Certifikati IBR in IBO okoljsko ozaveščenemu porabniku omogočajo, da svoje bivalno okolje zgradi z okoljsko in ekološko vzdržnimi in neoporečnimi materiali, hkrati pa mu omogoča, da se v tem okolju tudi dobro počuti. Tudi proizvajalcu certifikata omogočata, da svoje produkte izboljšuje.

S podelitvijo certifikatov o zdravstveni in biološki neoporečnost mavčnih plošč Knauf poudarjeno dokazujemo, da kvaliteta in okoljska ozaveščenost predstavljata našo zavezanost k ponudbi zdravstveno neoporečnih gradbenih materialov.